Fag og læseplaner

Fag og læseplaner

På Fjelsø friskole undervises der i lektioner med en varighed af 45 min.

Periodevis har vi emneuger og udeskoledage.

Fjelsø friskoles undervisning står mål med de faglige krav som gælder for folkeskolen. Vi følger målene i de Nye Fællesmål.

Der undervises i flg. fag på Fjelsø friskole

Dansk

Matematik

Musik

Idræt

Engelsk

Tysk

Samfundsfag

Natur/teknologi

Historie

Biologi

Geografi

Håndværk og design

Billedkunst

Fysik

Valgfag: ændrer sig årligt alt afhængig af elevantal, ønsker og mulighed for afholdelse af emnet i valgfaget. Derfor har vi egne fagplaner i valgfag.

Fag og læseplaner

Skoledagen

Vi prioriterer at der er plads til leg og ro til hjernen i vores hverdag. Vi er aktive i timerne således vi ikke blot sidder på numsen i 45 minutter.

Derudover er korte skoledage vigtigt for os. Vi ønsker ikke at vores yngste elever skal gå i skole længere end til 12.35, med undtagelse om onsdagen, hvor de har udeskole. Her er de ofte ude på tur og derfor kan det være svært at nå frem og tilbage. Derfor har de først fri kl 13.20 denne dag. Vi har et tæt samarbejde med Landsbyordningen Mariehønen, hvor vores elever går i “fritter”. Bussen kører ikke hjemtur før de ældste elever har fri og derfor kan det være en god idé at have sit barn i “fritter”, hvis man ikke selv kan hente efter endt skoledag.

Se mere om Mariehønens tilbud på http://www.123hjemmeside.dk/mariehoenen-fjelsoe/ eller ring til Susanne på 98647022 og hør nærmere.

Egen bus

Vi har egen bus. Den bruger vi til at hente børn i om morgenen og kører dem hjem igen efter endt skoledag.

Børn afhentes lige nu i følgende byer: Gedsted, Vesterbølle, Aalestrup, Bygum, Strandby og Hvalpsund. Ruten er med forbehold for ændringer, hvis der kommer flere dejlige børn til.

Bussen kører morgentur med afgang fra friskolen kl 7.00.

Hjemturen køres når de sidste elever har fri. I dette skoleår er det alle ugens dage kl 14.05 med undtagelse fredag, hvor bussen kører kl. 13.10.

Ruten tilpasses de elever, der er med.

Prisen er 8 kr. pr. tur. Hvis man kører med dagligt er prisen for et år ca. 1.200 kr.

Spørgsmål vedrørende bussen kan gives til kontoret på 98647075.

Dette skoleårs busplan ligger på Google Classroom.

Pris

Skolepenge
Det koster 1290 kr. pr måned at have sit barn gående på Fjelsø Friskole.
Har man flere børn på skolen koster de hver især 25% af skolepengene.

Skolepengene betales månedligt og pr. den 1.

Ved udmeldelse hæfter man for den løbende måned samt 1 måneds skolepenge.

Skolens konto er: 9174 – 2860223476

Skolens Mobil Pay: 57164

Har du spørgsmål vedrørende skolepenge, så kontakt Erik på Tlf. 98647075 eller e-mail: kontakt@fjelsoe-friskole.dk

Friplads

Det er muligt at søge friplads til sit barn. Ansøgningen foregår i september og er afhængig af familiens indtægt. Kontakt skolens kontor for mere information.

Økonomisk støtte

Skolens bestyrelse har afsat midler til en pulje, hvor man kan modtage økonomisk støtte, hvis man pludselig står i en situation, hvor man ikke kan betale skolepenge. Hvis det drejer sig om en kortere periode, så kontakt skolens kontor og hør mere om hvordan vi kan hjælpe.

*De eneste der har indsigt i økonomisk støtte og friplads er skoleleder og sekretær. Dvs. at bestyrelsen samt øvrige ansatte ikke har kendskab til forældrebetalinger.