Kommende arrangementer

Generalforsamling

Tirsdag d. 9.april Kl. 19-21.00

Dagorden:

1: valg af dirigent

2: Bestyrelsen aflægger beretning

3: revideret regnskab fremlægges til orientering

4: Orientering om bestyrelsesarbejde og skolens udvalg

5: Konklusion på forældrespørgeskema.

6: Valg af 2 skolekreds-bestyrelsesmedlemmer, valg af 2 forældrekreds-bestyrelsesmedlemmer samt valg af 2 suppleanter.

7: Indkomne forslag

8: Evt.