Ny elev?

Fjelsø Friskoler ligger i Fjelsø tæt på Aalestrup, Gedsted, Vesterbølle, Østerbølle og Møldrup. Her har vi lavet god skole i godt 35 år.

Vi er en lille skole, der vægter det nære fællesskab, tryghed og høj faglighed. Vi er 6 faste medarbejdere på skolen og et par faste vikarer.

Forventninger

Ligesom I helt sikkert har en masse forventninger til os, så har vi også nogle forventninger til jer.
Det er en forudsætning for denne skoles eksistens og liv, at der er en aktiv forældrekreds omkring den.
Hvis I melder jeres barn ind på Fjelsø Friskole, forpligter I jer samtidig til:

At holde sig orienteret på Skoleintra.
At deltage i forældremøder.
At hjælpe til med praktiske opgaver i løbet af skoleåret.
At deltage i forælderengøringen to gange om året sammen med nogle andre forældre.
At give besked om barns sygdom og væsentlige forandringer i familien, der har betydning for barnet.
At afholde jeres ferier med jeres børn efter skolens ferieplan