Fag og læseplaner

Fag og læseplaner

På Fjelsø friskole undervises der i lektioner med en varighed af 45 min.

Periodevis har vi emneuger og udeskoledage.

Fjelsø friskoles undervisning står mål med de faglige krav som gælder for folkeskolen. Vi følger målene i de Nye Fællesmål.

Der undervises i flg. fag på Fjelsø friskole

Dansk

Matematik

Musik

Idræt

Engelsk

Tysk

Samfundsfag

Natur/teknologi

Historie

Biologi

Geografi

Håndværk og design

Billedkunst

Fysik

Valgfag: ændrer sig årligt alt afhængig af elevantal, ønsker og mulighed for afholdelse af emnet i valgfaget. Derfor har vi egne fagplaner i valgfag.